Welcome To The Baby Kenza Blog !

Velkommen til Baby Kenza bloggen ! Denne bloggen er ment som en positiv inspirerende blogg for alle kommende og eksisterende mødre , og selvfølgelig alle andre. Bloggen er en blanding av nyheter om Baby Kenza og jeg vil også dele tips ,  gode råd og aktiviteter som kan være fine for både mor og barn. Det vil etter hvert også komme spennende intervjuer med forskjellige interessante personer og deres historier om "mammarollen". Ideen om Baby Kenza ble til da jeg var gravid med min datter Maria Kenza som fyller 2 år denne sommeren. Kenza betyr "skatt" på arabisk og det er det som er meningen med Baby Kenza , "kun det beste for dine skatter ". Jeg har delt et bilde av min lille skatt som forandret hele min verden , og jeg håper du som leser vil følge oss videre her på ferden !

Baby Kenza

Welcome to Baby Kenza blog! This blog is intended as a positive inspirational blog for all upcoming and existing mothers, and of course everyone else. The blog is a mix of news about Baby Kenza and I will also share tips, advice and activities that are suitable for both mother and children. It will also be published interviews with various & interesting persons regarding their experience with mother hood. The idea of Baby Kenza was born when I was pregnant with my daughter Maria Kenza who turns 2 this summer. Kenza means "treasure" in Arabic and it is excactly  the meaning of Baby Kenza, "only the best for your treasures". Above I have shared a  picture of my little treasure that changed my whole world, and I hope you will continue follow us here on the Journey!