An Orange A Day ...Keeps The Doctor Away !

  Ingen liker å være syke, verken barn eller voksne. Vi er nøye med å lære våre kjære små skatter at det er viktig å vaske hendene ofte, tørke nesen, sove nok + mange andre forebyggende råd for å ikke bli syke. Men det er også veldig viktig å forebygge kroppen innenfra og bygge opp immunsystemet for å unngå sykdom. Mitt beste morgen rutine tips for å holde seg frisk er : Fra 4 ukers  alder er det anbefalt å gi en teskje / plast sprøyte med  Møllers tran ved frokost eventuelt i badekaret , tran lukter veldig og det er veldig praktisk å gi ved kveldsbadet. (Man kan også  kjøpe D-vitamin dråper til spebarn , og begynne med tran ved 6- måneders alder - det er litt enklere. Husk 2,5 ml med tran fra 4 uker og 5 ml med tran fra 6 måneder) Ta i tillegg en appelsin og del i 2, press med en "gammeldags manuell" appelsinpresser i en liten kopp og gi til barnet. Den andre halvparten kan man drikke selv og gjerne ta en teskje tran også om man orker. Appelsin inneholder masse C-vitamin og tran inneholder en unik kombinasjon av naturlige omega -3 fra fisk og vitaminene D,A og E. Dette er næringsstoffer som er viktige for optimal utvikling og hjelper deg til å holde deg frisk. Tran er dessuten ifølge noen forskere veldig bra for intelligensen og hjerne utviklingen - så alt i alt mange bra ting med disse enkle morgenrutinene  :)   Good Luck !    PS : Frank Sinatra bildet er hentet fra en super kul blogg som heter " Secretstosecrets" av Leslie Sinclair  Adresse:  http://blog.segretofinishes.com/  Denne bloggen er verdt å ta en titt på :) ! //  No one likes to be sick, either children or adults.  We are careful to teach our dear little treasures that it is important to wash our hands frequently, wipe our nose, sleep enough + many other preventive advice to not get sick.  But it is also very important to prevent the body from within and build up the immune system to prevent disease.  My best morning routine tips to stay healthy are:   From 4 weeks of age is recommended to give a teaspoon / plastic syringe with Møllers tran / Omega 3 at breakfast possibly in a bath because it smells really and it is very convenient to give it in the evening bath.  (One can also buy vitamin D drops for babies and start to give "tran" / omega 3 at  6- months  age - it is a bit easier. Remember 2.5ml with transforming from 4 weeks and 5 ml of transforming from 6 months)   The routine continues by taking an an orange and cut into 2. Press the orange with an "old fashioned manual" orange presser  in a small cup and give to your child.  The other half you can drink yourself and feel free to take a teaspoon of "tran"/ omega 3  if you can bear the taste.  Oranges contains lots of vitamin - C and "tran" / omega 3  contains a unique combination of natural omega -3  and vitamins D, A and E. These are nutrients that are essential for optimal development and help to keep you healthy. " Tran" / omega 3 is also, according to some scientists really good for intelligence and brain development - so all in all many good things with these simple morning routines :)  Good Luck!   PS: Frank Sinatra image is taken from a super cool blog called "Secretstosecrets" by Leslie Sinclair adress: http://blog.segretofinishes.com/ /     

 

Ingen liker å være syke, verken barn eller voksne. Vi er nøye med å lære våre kjære små skatter at det er viktig å vaske hendene ofte, tørke nesen, sove nok + mange andre forebyggende råd for å ikke bli syke. Men det er også veldig viktig å forebygge kroppen innenfra og bygge opp immunsystemet for å unngå sykdom. Mitt beste morgen rutine tips for å holde seg frisk er :

Fra 4 ukers  alder er det anbefalt å gi en teskje / plast sprøyte med  Møllers tran ved frokost eventuelt i badekaret , tran lukter veldig og det er veldig praktisk å gi ved kveldsbadet. (Man kan også  kjøpe D-vitamin dråper til spebarn , og begynne med tran ved 6- måneders alder - det er litt enklere. Husk 2,5 ml med tran fra 4 uker og 5 ml med tran fra 6 måneder)

Ta i tillegg en appelsin og del i 2, press med en "gammeldags manuell" appelsinpresser i en liten kopp og gi til barnet. Den andre halvparten kan man drikke selv og gjerne ta en teskje tran også om man orker. Appelsin inneholder masse C-vitamin og tran inneholder en unik kombinasjon av naturlige omega -3 fra fisk og vitaminene D,A og E. Dette er næringsstoffer som er viktige for optimal utvikling og hjelper deg til å holde deg frisk. Tran er dessuten ifølge noen forskere veldig bra for intelligensen og hjerne utviklingen - så alt i alt mange bra ting med disse enkle morgenrutinene  :)

 

Good Luck !

 

PS : Frank Sinatra bildet er hentet fra en super kul blogg som heter " Secretstosecrets" av Leslie Sinclair  Adresse: http://blog.segretofinishes.com/

Denne bloggen er verdt å ta en titt på :) !

//

No one likes to be sick, either children or adults. We are careful to teach our dear little treasures that it is important to wash our hands frequently, wipe our nose, sleep enough + many other preventive advice to not get sick. But it is also very important to prevent the body from within and build up the immune system to prevent disease. My best morning routine tips to stay healthy are:


From 4 weeks of age is recommended to give a teaspoon / plastic syringe with Møllers tran / Omega 3 at breakfast possibly in a bath because it smells really and it is very convenient to give it in the evening bath. (One can also buy vitamin D drops for babies and start to give "tran" / omega 3 at  6- months  age - it is a bit easier. Remember 2.5ml with transforming from 4 weeks and 5 ml of transforming from 6 months)


The routine continues by taking an an orange and cut into 2. Press the orange with an "old fashioned manual" orange presser  in a small cup and give to your child. The other half you can drink yourself and feel free to take a teaspoon of "tran"/ omega 3  if you can bear the taste. Oranges contains lots of vitamin - C and "tran" / omega 3  contains a unique combination of natural omega -3  and vitamins D, A and E. These are nutrients that are essential for optimal development and help to keep you healthy. "Tran" / omega 3 is also, according to some scientists really good for intelligence and brain development - so all in all many good things with these simple morning routines :)

Good Luck!


PS: Frank Sinatra image is taken from a super cool blog called "Secretstosecrets" by Leslie Sinclair adress: http://blog.segretofinishes.com//